Ansökan för hösten är avslutad 30 september. Beslut tas vid styrelsemöte 8 november. Ett nytt ansökningssystem kommer att installeras och öppnar här i december 2021. Sista ansökningsdag för vårens ansökningar blir sista februari 2022.