Vilka kan få bidrag?


Thordénstiftelsen lämnar bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom följande områden i Bohuslän:

1. Idrotts- och friluftsverksamhet

2. Fritidsverksamhet

3. Kulturell verksamhet (t ex teater, film, konserter mm)

4. Historisk och kulturhistorisk verksamhet (t ex museer, vård av byggnader, anläggningar och miljöer)

5. Vetenskaplig forskning

6. Undervisning och utbildning

7. Ideell verksamhet

8. F.d. anställda på Uddevallavarvet


Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer.

 

Stipendier

Stiftelsen delar också ut ett antal stipendier. För 2013 har följande stipendier delats ut:

- Två musikstipendier och två stipendier till elever, som går på övriga linjer på estetprogrammet (gymnasieskolan). Varje stipendium är på 10 000 kr.

- Tio gymnasiestipendier, som vart och ett är på 5 000 kr.

- Två idrottsstipendier på vardera 10 000 kr.

- Två ledarstipendier på vardera 10 000 kr.

- Träningsstipendier till idrottare som representerar föreningar i Bohuslän och som har möjölighet att nå EM, VM eller OS.

Stipendierna kan inte sökas. Stiftelsen tar kontakt med skolor och idrottsorganisationer för att få fram kandidater.