Styrelsens besök vid Thordéns gravkor vid Herrestads kyrka den 25 maj 2011.

Peter Thordén och Lars Bäckström utanför gravkoret den 25 maj 2011.

 

Interiör.

 

Inga-Lill, Peter och Marianne Thordén.

 

Främre raden från vänster: Nil-Ove Carlén, Lars Bäckström, Göran Bartler och Yngve Johansson.

Bakre raden från vänster: Inga-Lill Thordén, Ulla Dahlberg, Marianne Thordén, Peter Thordén, Ulrika Holmqvist

och John Hägglund.

 

Gravkoret har nyligen restaurerats.