Thordénstiftelsens interna fotoalbum mm.

2013-01-03

Överlämnande av sekreteraruppdraget i Thordénstiftelsen.

Den 3 jauari 2013 överlämnade den avgående sekreteraren Lars-Erik Rastin en mängd materiel till den nye sekreteraren Yngve Johansson.

Från vänster: Lars-Erik Rastin och Yngve Johansson.                                                            Fotograf: Marie-Louise Rastin

 

 

Styrelsens besök vid Thordéns gravkor vid Herrestads kyrka den 25 maj 2011.

Fotografier på Thordénstiftelsens styrelse den 11 april 2011.

Bild 5222                                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin

 

Bild 5223

 

Bild 5224

 

Bild 5226

 

Bild 5227                                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin

 

Bild 5227 med hög upplösning.

Bild 5227 med mycket hög upplösning.

 

Bild 5228

 

Bild 5230                                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin

 

Bild 5231

 

Bild 5232

 

Bild 5233

 

Bild 5234

 

Bild 5235

 

Bild 5236                                                                                                                                  Fotograf: Lars-Erik Rastin

 

 

 

Uppvaktning av Stig Carlsson på hans 75-årsdag.

Den 22 februari 2011 uppvaktade Thordénstiftelsen Stig Carlsson på hans 75-årsdag. Ann-Marie Brockmans bok om C G Bernhardsson överlämnades med en särskild hälsning från landshövding Lars Bäckström.

Stig Carlsson och Nils-Ove Carlén.

 

Fotografier av Thordénstiftelsens styrelse den 19 april 2010

IMG4838 forbattrad

Klicka här om du vill se ovanstående bild i högre kvalitet (lägre komprimering).

 

 

Avtackning av Göte Bernhardsson

                                                                                                                                                Fotograf: Lars-Erik Rastin

Efter 12 år som ordförande i Thordénstiftelsens styrelse avtackades Göte Bernhardsson på restaurang Wasa Allé

den 29 janauri 2010.                         

Från vänster: Ulla Dahlberg, Göte Bernhardsson, Marianne Thordén, Stig Carlsson, Nils-Ove Carlén, Göran Bartler, Brittmo Bernhardsson, Lars-Arne Staxäng, Ulrika Holmqvist och Yngve Johansson.

 

Marianne Thordén håller tal till Göte och erinrar om vad Thordénstiftelsen åstadkommit under de senaste åren samt

överlämnar en present.

 

Ulla Dahlberg, Göte Bernhardsson och Marianne Thordén.

 

Nils-Ove Carlén, Göran Bartler, Brittmo Bernhardsson och Lars-Arne Staxäng.

 

Lars-Erik Rastin och Ulla Dahlberg.

Yngve Johansson beundrade ett konstverk i restaurangen.

Lars-Arne Stxäng och Ulrika Holmqvist.

Nils-Ove Carlén, Göran Bartler, Brittmo Bernhardsson, Lars-Arne Staxäng och Ulrika Holmqvist. I bakgrunden vår

utmärkte servitör.

 

Bilder från Thordéndagen den 28 maj 2009

 

Arne Isacssons porträtt av landshövding Göte Bernhardsson

Arne Isacsson, som är en av Sveriges mest kända akvarellister och konstpedagoger, har gjort ett porträtt av Göte Bernhardsson. Porträttet hänger i den moderniserade delen av residenset och är ett porträtt i tiden.

 

Avtackning av Jerry Hansson och Rolf Gadd den 9 december 2007

Den 9 december 2007 avtackades Jerry Hansson och Rolf Gadd på restaurang Brygghuset i Fiskebäckskil.. Jerry har varit med i Thordénstiftelsens styrelse sedan 1990 och Rolf sedan 1996. Marianne Thordén och Lars-Arne Staxäng höll tal och överlämnade blommor och presentkort. Härefter åt vi ett fint julbord. Jerry och Rolf tackade med sång.

Några bilder:

Jerry Hannson och Rolf Gadd utanför Restaurang Brygghuset i Fiskebäckskil.                          Fotograf: Lars-Erik Rastin

Rolf tar för sig av läckerheterna på sillbordet.

Jerry är inte sen att följa efter.

 

Från vänster: Ulla Dahlberg, Rolf Gadd, Jerry Hansson, Yngve Johansson, Marianne Thordén, Lars-Arne Staxäng

och Göran Bartler.

 

Ulla Dahlberg, Rolf Gadd och Jerry Hansson.

 

Yngve Johansson, Marianne Thordén och Lars-Arne Staxäng.

Restaurangen har ett väldigt trevligt läge nere vid båthamnen.

 

Rolf och Jerry.

Yngve, Marianne, Lars-Arne och Göran.                                                                                  Fotograf: Lars-Erik Rastin

Lars-Erik, Ulla, Rolf och Jerry.

Rolf och Jerry tackar med en sång.

 

Två gentlemen i Fiskebäckskil den 9 december 2007.

 

 

 

Besök på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorum, Strömstad, den 20 agusti 2007

Den 20 augusti 2007 besökte Yngve Johansson, Lars-Arne Staxäng, Göran Bartler och Lars-Erik Rastin

Tjärnö Marinbiologiska laboratorium i Strömstad. Besöket föranleddes bl a av ansökningarna I:2198 (medel för manetakvarier) och I:2199 (medel för klappakvarium), vilka bordlades vid styrelsens sammanträde den 23 april 2007.

Laboratioret föreslog vid mötet, att Thordénstiftelsen medverkar vid projekt som skall initieras med anledning av bildandet av den marina nationalparken Kosterhavet.

                                                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin

Martin Larsvik, informatör, Kerstin Johannesson, professor och föreståndare, Yngve Johansson, Göran Bartler och Lars-Arne Staxäng.

 

På väg ned till undersökningsfartygen.

 

En undervattensfarkost bekostad av Wallenbergsstiftelsen studeras.

 

Nuvarande klappakvarium: Besökare får sticka ned sina händer i vattnet för att känna på och undersöka  t ex sjöborre, sjögurka och död mans hand. Laboratoriet söker i ärende I:2199  210 000 kr till ett nytt, modernt klappakvarium.

 

 

 

Avtackning av John Hägglund

John Hägglund, som varit av Regeringen förordnad suppleant i stiftelsens styrelse sedan 1973, avtackades den 24 november 2006 på Park Avenue Hotell i Göteborg.

                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin

John Hägglund vid styrelsesammanträdet den 20 november 2006.

 

Julbord och show på Park Avenue Hotell den 24 november 2006.

 

John Hägglund och Göte Bernhardsson.

Rolf Gadd och Marianne Thordén.

Göran Bartler och Ulla Dahlberg.

                                                                                                                                                Fotograf: Lars-Erik Rastin

Lars-Arne Staxäng och Eva Hägglund.

 

 

Thordénstiftelsens styrelse med sekreterare i april 2005:

                                                                                                                                                 Fotograf: Lars-Erik Rastin