Tiden 1958 - 1963

Varvet hamnade med tiden i likviditetsproblem, och den 20 mars 1958 förordnade Gustav B. Thordén att aktierna i Uddevallavarvet skulle överlämnas till en särskild stiftelse som ett led i varvets rekonstruktion med hjälp av staten och några storbanker. Äganderätten till varvet övergick sålunda på denna stiftelse. Efter fem år, år 1963, köpte staten aktierna av stiftelsen för det nominella värdet åtta miljoner kronor. Stiftelsen var därmed inte längre ägare till varvet men kunde med köpeskillingen som grund börja att fr.o.m. år 1964 verka till det allmännas fromma genom bidragsgivning. År 1982 uppdelades stiftelsen i de två nuvarande stiftelserna, Gustav B. Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål resp. Gustav B. Thordéns stiftelse.