Thordénstiftelsen. Jubileumsskrift 2009.

I begreppet Thordénstiftelsen inryms två stiftelser:

- Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål. Stiftelsen har till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning.

- Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelsen har till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän. Intressen som berör tidigare anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet skall främjas.

Gustaf B Thordén föddes i Uddevalla 25 maj 1894. Som ung man kom han till Finland och han förvärvade där som skeppsredare en ansenlig förmögenhet. I juli 1944 flyttade han över sin rederiverksamhet till Sverige och han startade 1946 Uddevallavarvet. Hans initiala investeringar i varvet var 16 miljoner kronor. Under Gustaf B Thordéns tid på varvet - fram till den 19 mars 1958 - byggdes 60 fartyg i olika storlekar. Tiden 1958 - 1963.

År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Stiftelsen fick därmed den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan dess kunnat verka för det allmännas fromma i Bohuslän.

 

Gustaf B Thordén, Uddevallavarvets grundare