Gustaf B. Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål tillkom genom ett förordnande den 20 mars 1958 av skeppsredaren Gustav B. Thordén. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Därmed skapades den grundplåt som medfört att stiftelsen sedan 1963 delat ut bidrag till det allmännas fromma i Bohuslän.

1982 delades stiftelsen i två delar:
Gustav B Thordén stiftelse för allmännyttigt ändamål och
Gustav B Thordéns stiftelse.

Stiftelsen delar ut merparten av sin direktavkastning, dvs. räntor och utdelningar, till bl.a. föreningar och organisationer i Bohuslän. Ansökan om bidrag sker via stiftelsens hemsida. Stiftelsen delar även ut stipendier - gymnasiestipendier, musik- estet- idrotts- och ledarstipendier, och även träningsstipendier till idrottare i föreningar i Bohuslän som kan nå EM, VM eller OS. Stipendierna delas ut genom ett nomineringsförfarande och kan inte sökas. Stiftelsen har normalt två beslutsmöten, ett på våren och ett på hösten.

Med början hösten 2014 kommer stiftelsen att dela ut ett pris, Bohuspriset, till personer eller organisationer som har gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.

Stiftelserna har samma styrelse. Regeringen utser styrelsens ordförande och suppleant för denne. Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelsens sammansättning fr o m den 1 januari 2013:

Ordförande: Landshövding Lars Bäckström

Vice ordförande: Marianne Thordén

Övriga ledamöter: Lars-Arne Staxäng. Nils-Ove Carlén och Sara Wallin.

Suppleanter: Agneta Kores (ersättare för Lars Bäckström), Ulla Dahlberg, Ulrika Holmqvist och Patric Westdahl.

Sekreterare: Yngve Johansson

Thordénstiftelsens styrelse

Främre raden från vänster: Lars-Arne Staxäng, Marianne Thordén, Lars Bäckström, Agneta Kores
Bakre radern från vänster: Patric Westdahl, Nils-Ove Carlén, Ulla Dahlberg, Ulrika Holmqvist, Yngve Johansson.
Sara Wallin saknas på bilden.
Foto: Patric Westdahl